Loading...
2020 ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
# Օր Առարկա Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխաններ
1 02/07/2020 Ռուսաց լեզու
2 02/07/2020 Անգլերեն
3 02/07/2020 Գերմաներեն
4 02/07/2020 Ֆրանսերեն
5 02/07/2020 Պարսկերեն ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
6 02/07/2020 Իտալերեն ------------ ------------ ------------
7 02/07/2020 Իսպաներեն ------------ ------------
8 04/07/2020 Քիմիա
9 04/07/2020 Աշխարհագրություն
10 04/07/2020 Հայոց պատմություն
11 06/07/2020 Մաթեմատիկա
12 08/07/2020 Կենսաբանություն
13 08/07/2020 Հայոց լեզու և հայ գրականություն
14 08/07/2020 Ֆիզիկա
15 12/08/2020 Պատիվ ունեմ ------------ ------------ ------------ ------------
16 12/08/2020 Ռազմաբժշկական քննություն ------------ ------------ ------------ ------------