ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկա 0 4
Երևանի պետական համալսարան Մեխանիկա 0 10
Երևանի պետական համալսարան Ֆիզիկա 0 20
Երևանի պետական համալսարան Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա 1 15
Երևանի պետական համալսարան Նանոֆիզիկա և առաջատար տեխնոլոգիաներ 0 11
Երևանի պետական համալսարան Երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ֆիզիկա 2 16
Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա 0 27
Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 3 11
Երևանի պետական համալսարան Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում 2 13
Երևանի պետական համալսարան Քիմիա 0 16
Երևանի պետական համալսարան Սննդի անվտանգություն 0 14
Երևանի պետական համալսարան Ֆարմացիա 0 40
Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանություն 0 23
Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա 0 31
Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա 0 17
Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն 0 25
Երևանի պետական համալսարան Երկրաբանություն 2 18
Երևանի պետական համալսարան Սերվիս 0 12
Երևանի պետական համալսարան Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ 0 9
Երևանի պետական համալսարան Պատմություն 0 9